Galioja nuo 2022-02-22

Privatumo politika

1. KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES RENKAME?
Priklausomai nuo Jūsų naudojamų paslaugų, mes galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis: Renkami ir tvarkomi asmens duomenys Iš kur gaunami duomenys
Jūsų identifikaciniai, anketiniai ir kontaktiniai duomenys Identifikaciniai duomenys: Jūsų vardas, pavardė;
Kontaktiniai duomenys: elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas.
Kiti anketiniai duomenys, kuriuos mums pateikiate savo pasirinkimu: įmonės pavadinimas ir duomenys, jeigu su mumis sąveikaujate įmonės vardu, kita informacija, kurią mums pateikiate apie save.
Gaunami iš Jūsų, kai Negaminsiu.lt pateikiate užsakymą ir jo vykdymui būtinus savo duomenis, susikuriate asmeninę Negaminsiu.lt paskyrą ir joje pateikiate savo duomenis, kreipiatės į mus su prašymu, paklausimu, skundu ir pan.
Registracijos, prisijungimo ir paskyros administravimo duomenys Registracijos ir prisijungimo duomenys: el. pašto adresas ir slaptažodis, kurį mes saugome patikimai užkoduotą ir negalime jo matyti, Facebook ID, jeigu prie paskyros jungiatės per Facebook, Google paskyros informaciją, jeigu jungiatės per Google.
Administravimo duomenys, būtini paskyros veikimui ir saugumui užtikrinti: vartotojo ID, IP adresas, prisijungimų prie paskyros ir veiksmų paskyroje techniniai duomenys.
Gaunami iš Jūsų, kai registruojatės Negaminsiu.lt ir susikuriate savo paskyrą
Sukuriami arba fiksuojami automatiškai (įskaitant slapukų ir panašių technologijų pagalba), Jums registruojantis, jungiantis ar naudojantis paskyra.
Su užsakymais susiję duomenys Jūsų užsakymo duomenys: užsakomos prekės, jų kiekis, kainos, užsakymo pateikimo data ir laikas, su užsakymu susiję komentarai
Atsiskaitymo informacija: mokėjimo būdas Sugeneruojami užsakymo vykdymo eigoje, Klientui pasirinkus, kaip norės atsiskaityti už konkrečią prekę
Pristatymo/Atsiėmimo informacija: prekių pristatymo/atsiėmimo būdas ir/ar pristatymo/atsiėmimo adresas
Informacija apie užsakymo statusą ir vykdymo eigą: ar užsakymas laukia patvirtinimo, patvirtintas ar įvykdytas
Komunikacijos duomenys: Jūsų atsiliepimai ir vertinimai, kitos komunikacijos turinys.
Jeigu užsakymą atliekate kaip registruotas Pirkėjas, užsakymo duomenys yra susiejami su kitais Jūsų asmeninėje Paskyroje saugomais duomenimis.
Gaunami iš Jūsų, kai Negaminsiu.lt pateikiate užsakymą, susisiekiate su mumis (arba mes susisiekiame su Jumis) su užsakymu ir jo vykdymu susijusiais klausimais ir pan.
Sugeneruojami užsakymo vykdymo eigoje, Klientui pasirinkus, kaip norės atsiimti konkrečią užsakytą prekę
Jūsų sutikimai, komunikavimo ir/ar paslaugų valdymo pasirinkimai Sutikimai ir komunikavimo pasirinkimai: Jūsų sutikimai gauti rinkodaros ir/ar kitus pranešimus, informacija apie pranešimų užsakymą ir/ar atsisakymą;
Jūsų pasirinkimai dėl slapukų.
Gaunami iš Jūsų (ir fiksuojami automatinėmis priemonėmis, įskaitant slapukų pagalba), Jums pažymint atitinkamus sutikimus ir/ar pasirinkimus, užsakant atitinkamus pranešimus ir/ar paslaugas arba jų atsisakant.
Jūsų naršymo Negaminsiu.lt interneto svetainėje ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje duomenys. Naršymo duomenys: peržiūrėti puslapiai, peržiūrėtos prekės, peržiūros data ir laikas, naršymo trukmė, į užsakymų krepšelį ir/ar norų sąrašą įkeltos prekės, įkėlimo data ir laikas, reklamjuosčių paspaudimai, kiti paspaudimai ir domėjimasis turiniu, informacija, iš kur vartotojai patenka į svetainę, įskaitant (bet neapsiribojant) partnerių (ang. Affiliate) nuorodų statistika.
Techniniai duomenys: IP adresas, sesijos ID, naudojama naršyklė, įrenginio tipas, rezoliucija.
Renkami slapukų ir panašių technologijų pagalba, Jums naršant Negaminsiu.lt interneto svetainėje ir/ar mobiliojoje aplikacijoje.
Sugeneruojami iš Jūsų naršymo duomenų (pvz. statistinė naršymo informacija).
Kiti duomenys, kurie yra generuojami, kai naudojatės atitinkamomis Negaminsiu.lt paslaugomis Duomenys, kurie sugeneruojami, kai naudojatės tam tikromis Negaminsiu.lt paslaugomis ar funkcijomis: pvz., kai išsaugote/pasižymite Jums patikusias prekes
Jeigu šiuos veiksmus atliekate kaip registruotas klientas, duomenys yra susiejami su kitais Jūsų, kaip registruoto kliento, duomenimis.
Gaunami iš Jūsų (ir fiksuojami automatinėmis priemonėmis, įskaitant slapukų pagalba), kai Jūs naudojatės atitinkama Negaminsiu.lt paslauga ar funkcija.
Turinys, kuriuo dalijatės Negaminsiu.lt Jūsų Negaminsiu.lt interneto svetainėje ir/ar mobiliojoje aplikacijoje viešai pateikti atsiliepimai, vertinimai, klausimai apie prekes ir kitas turinys, kurį viešai pateikiate ir/ar kuriuo pasidalijate Negaminsiu.lt
Atminkite, kad turinį viešinate Jūs pats (-i), todėl esate visiškai atsakingas (-a) už turinį, kuriuo dalijatės.
Gaunami iš Jūsų, kai Jūs patalpinate atitinkamą turinį Negaminsiu.lt.
Komunikacijos su Jumis duomenys Kai kreipiatės į mus dėl pagalbos, užduodate mums klausimus, pateikiate mums atsiliepimus, skundus ir pan., mes tvarkome Jūsų komunikavimo su mumis įrašus ir kopijas, Jūsų pateiktus dokumentus ir duomenis, o taip pat mūsų pačių surinktus duomenis, kai ir kiek jie reikalingi Jūsų užklausai išnagrinėti ir atsakymui pateikti. Gaunami iš Jūsų, kai kreipiatės į mus su prašymu, atsiliepimu, skundu ar kita užklausa. Surenkami mūsų pačių iš mūsų teisėtai jau turimų duomenų apie Jus ir/ar gaunami iš trečiųjų asmenų (pvz. Gamintojų, valstybės institucijų ir pan.), kai ir kiek tai reikalinga Jūsų užklausai išnagrinėti ir atsakymui pateikti.
2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
2.1. Jūsų užsakymų priėmimas ir vykdymas

Mes renkame Jūsų asmens duomenis, kad galėtume priimti ir administruoti Jūsų prekių užsakymus, įskaitant (bet neapsiribojant) bendrauti su Jumis su užsakymu ir jo vykdymu susijusiais klausimais, juos nagrinėti ir spręsti ir kt.
Tvarkomų asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Kiek laiko saugome duomenis
Jūsų identifikaciniai ir kontaktiniai duomenys;
Jūsų pirkimo duomenys;
Komunikacijos duomenys, kai ir kiek jie susiję su konkrečiu užsakymu
Jūsų pateiktas užsakymas Negaminsiu.lt sistemoje
Pirkėjo taisyklės, t.y. tarp Jūsų ir Negaminsiu.lt sudaryta Naudojimosi Negaminsiu.lt paslaugomis sutartis
Konkretus užsakymas ir su juo susiję duomenys saugomi 10 metų po užsakymo įvykdymo.
Jūsų duomenys, kuriuos vėlesnių užsakymų tikslu išsaugote asmeninėje savo Negaminsiu.lt paskyroje (pvz. vardas, pavardė, telefono numeris, pristatymo adresai), saugomi tol, kol galioja Jūsų paskyra arba kol pats juos iš paskyros pašalinate.
2.2. Negaminsiu.lt Paslaugų teikimas Registruotiems pirkėjams

Registruodamiesi ir susikurdami savo asmeninę Negaminsiu.lt paskyrą, Jūs galite prekes užsakyti daug greičiau ir patogiau, matyti savo užsakymų istoriją, valdyti savo duomenis ir pasirinkimus. Tam, kad užtikrintume tinkamą Jūsų Negaminsiu.lt paskyros veikimą, jos saugumą ir galėtume suteikti su paskyra susijusias paslaugas, mes tvarkome šiuos Jūsų duomenis:
Tvarkomų asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Kiek laiko saugome duomenis
Registracijos, prisijungimo ir paskyros administravimo duomenys;
Kiti Jūsų Negaminsiu.lt paskyroje saugomi ir/ar su ja susieti duomenys:
- Identifikaciniai, kontaktiniai, anketiniai ir kiti duomenys, kuriuos įvedate ir išsaugote savo Paskyroje (pristatymo adresai ir kt.);
- Jūsų pirkimų istorija ir pirkimų duomenys;
- Jūsų sutikimai, komunikavimo ir/ar paslaugų valdymo pasirinkimai.
Pirkėjo taisyklės, t.y. tarp Jūsų ir Negaminsiu.lt sudaryta Naudojimosi Negaminsiu.lt paslaugomis sutartis Registracijos, prisijungimo ir kitus paskyros duomenis saugome tol, kol galioja Jūsų Negaminsiu.lt paskyra, t.y. kol ją panaikinate.
Jums ištrynus savo paskyrą, nustatytą laikotarpį (t.y. 10 metų) saugomi tik su buvusiais Jūsų užsakymais susiję duomenys (aprašyta 2.1 p.)
2.3. Turinio suasmeninimas ir rekomendacijos

Kad naršyti ir apsipirkti Jums būtų dar patogiau ir greičiau, o pateikiamas turinys atitiktų Jūsų poreikius, mes Negaminsiu.lt interneto svetainėje ir (ar) mobiliojoje aplikacijoje rekomenduojame Jums produktus, paslaugas, funkcijas ir pateikiame turinį, kurie gali Jums būti aktualūs. Tam, kad galėtume kuo geriau Jus pažinti ir pateikti Jums išties aktualų turinį, mes tvarkome toliau nurodytus Jūsų duomenis.
Tvarkomų asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Kiek laiko saugome duomenis
Registruotų klientų duomenys:
- Jūsų Negaminsiu.lt paskyroje pateikti identifikaciniai ir anketiniai duomenys bei vartotojo ID;
- Jūsų pirkimų duomenys;
- Jūsų naršymo Negaminsiu.lt interneto svetainėje ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje duomenys;
- Jūsų sutikimai, komunikavimo ir/ar paslaugų valdymo pasirinkimai.
Pirkėjo taisyklės, t.y. tarp Jūsų ir Negaminsiu.lt sudaryta Naudojimosi Negaminsiu.lt paslaugomis sutartis Tol, kol esate registruotas klientas ir/ar naudojatės turinio suasmeninimo ir rekomendacijų paslauga.
Jums atsisakius turinio suasmeninimo ir rekomendacijų paslaugos, Jūsų duomenys šiuo tikslu toliau nebebus renkami ir tvarkomi.
Neregistruotų klientų duomenys:
- Sesijos ID;
- Sesijos metu užfiksuoti Jūsų naršymo Negaminsiu.lt interneto svetainėje ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje duomenys.
Svarbu pažymėti, kad visi neregistruoto Kliento naršymo duomenys yra renkami ir tvarkomi tik nuasmeninti ir neleidžia identifikuoti konkretaus asmens.
Jūsų sutikimas, kurį suteikiate patvirtindami slapukų pasirinkimus Tol, kol galioja Jūsų sutikimas, bet ne ilgiau kaip dvejus metus.
2.4. Tiesioginė rinkodara ir kiti rinkodaros veiksmai
2.4.1. Bendrieji ir suasmeninti tiesioginės rinkodaros pranešimai

Jūs galite Negaminsiu.lt suteikti teisę Jums atsiųsti naujienlaiškius, informaciją apie Negaminsiu.lt naujienas, akcijas, taip pat specialiai Jums pagal Jūsų pirkimo ir naršymo istoriją pritaikytus pasiūlymus. Tam, kad galėtume pateikti Jums tokius pasiūlymus ir informaciją, mes tvarkome šiuos Jūsų duomenis:
Tvarkomų asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Kiek laiko saugome duomenis
Jūsų kontaktiniai duomenys;
Jūsų pirkimų ir naršymo Negaminsiu.lt istorija, jeigu pasirinkote gauti specialiai Jums pritaikytus pasiūlymus
Jūsų sutikimas, kurį pateikiate Negaminsiu.lt, Jums siųsti naujienlaiškius, bendruosius ir/ar specialiai Jums pritaikytus pranešimus ir pasiūlymus.
Naujienlaiškių ir kitų pranešimų peržiūros duomenis mes tvarkome mūsų teisėto intereso pagrindu. Tokių duomenų rinkimas ir jų analizė leidžia mums vertinti tiesioginės rinkodaros kampanijų aktualumą bei veiksmingumą, kad pranešimai Jums būtų įdomūs ir aktualūs, o mūsų vykdoma tiesioginė rinkodara - efektyvi.
Tol, kol galioja Jūsų sutikimas.
Savo sutikimą gauti naujienlaiškius, bendruosius ir/ar specialiai Jums pritaikytus pranešimus ir pasiūlymus galite bet kada atšaukti, susisiekdami su mumis [email protected]
2.4.2. Kiti internetinės rinkodaros veiksmai

Negaminsiu.lt interneto svetainėje ir/ar mobiliojoje aplikacijoje mes galime naudotis Google ir kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Paprastai reklamos tiekėjai, kaip savarankiški asmens duomenų valdytojai, slapukų ir panašių technologijų pagalba renka Jūsų naršymo Negaminsiu.lt interneto svetainėje ir/ar mobiliojoje aplikacijoje duomenis, kad galėtų pateikti Jums aktualią interneto reklamą Negaminsiu.lt, kitose interneto svetainėse ir/ar kituose internetinės reklamos kanaluose (socialiniuose tinkluose, mobiliosiose programėlėse, interneto paieškos sistemose ir pan.). Duomenų tvarkymo terminai pateikiami šioje nuorodoje: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt.
2.5. Jūsų prašymų ir kitų užklausų nagrinėjimas

Kai kreipiatės į mus dėl pagalbos, užduodate mums klausimus, pateikiate mums prašymus, atsiliepimus, skundus ir pan., Jūs paprastai pateikiate mums savo asmens duomenis. Jūsų duomenis mes naudojame tam, kad galėtume tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Jūsų prašymą ar kitą užklausą, suteikti Jums reikiamą informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, išspręsti Jūsų prašymus ar reikalavimus. Jūsų prašymų, reikalavimų ir kitų užklausų duomenis mes taip pat galime naudoti tikslu apginti savo teises ir teisėtus interesus, jeigu dėl Jūsų prašymo, reikalavimo ar kitos užklausos būtų inicijuotas teisinis ginčas ar atsirastų tokio ginčo tikimybė.
Tvarkomų asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Kiek laiko saugome duomenis
Jūsų identifikaciniai ir kontaktiniai duomenys;
Komunikacijos su Jumis duomenys
- Mūsų teisinės pareigos atsakyti į Klientų prašymus ir užklausas vykdymas;
- Sutarties vykdymas, kai Jūsų prašymas ar užklausa yra susijusi su užsakymu ir/ar jo vykdymu;
Tol, kol išnagrinėjame Jūsų prašymą ar kitą užklausą, pateikiame atsakymą ir dar 2 metus po užklausos išsprendimo.
Jeigu dėl Jūsų prašymo, reikalavimo ar kitos užklausos inicijuojamas teisinis ginčas arba yra tokio ginčo tikimybė, mes Jūsų duomenis galime saugoti ilgiau, iki pasibaigs teisės aktuose numatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir/arba įsiteisės galutinis sprendimas.
2.6. Analitika ir statistika veiklos analizės, vystymo ir gerinimo tikslu

Norime, kad naudotis Negaminsiu.lt interneto svetaine ir (arba) mobiliąja aplikacija būtų kuo paprasčiau ir patogiau. Todėl, siekdami vystyti ir gerinti savo veiklą, nuolat analizuojame, kaip Klientai naudojasi Negaminsiu.lt interneto svetaine ir mobiliąja aplikacija ir tvarkome toliau nurodytus duomenis. Svarbu paminėti, kad vykdydami analitiką ir statistiką mes tvarkome nepersonalizuotus subendrintus duomenis ir netvarkome Jūsų kontaktinės ar kitokios Jus individualizuojančios informacijos.
Tvarkomų asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas Kiek laiko saugome duomenis
Subendrinti naršymo Negaminsiu.lt interneto svetainėje ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje duomenys;
Subendrinti Klientų užsakymų duomenys;
Subendrinti naujienlaiškių ir kitų pranešimų peržiūros duomenys;
Subendrinti komunikacijos su Klientais duomenys.
Analitiką ir statistiką mes vykdome ir duomenis šiuo tikslu renkame bei tvarkome mūsų teisėto intereso pagrindu. Saugome tiek kiek būtina šiame skirsnyje apibrėžtais tikslais.
3. AR GALIU NESUTIKTI, KAD MANO ASMENS DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI IR NAUDOTIS NEGAMINSIU.LT INTERNETO SVETAINE IR MOBILIĄJA APLIKACIJA?

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kurių tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu. Pavyzdžiui, Jūs galite nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, bet kuriuo metu atsisakydami tokių rinkodaros pranešimų. Visgi, kai asmens duomenys tvarkomi siekiant priimti ir įvykdyti Jūsų užsakymą, Jūs negalėtumėte pateikti užsakymo, jeigu nepateiktumėte atitinkamų asmens duomenų arba neleistumėte jų tvarkyti.
4. KOKIEMS TRETIESIEMS ASMENIMS PERDUODAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

Siekdami užtikrinti sklandų užsakymo priėmimą ir jo vykdymą, mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis trečiosiomis šalimis. Perduodame tik tokius Jūsų asmens duomenis, kurie yra būti siekiant tinkamai įvykdyti Jūsų užsakymą ir/ar suteikti atitinkamą paslaugą. Jūsų asmens duomenimis perduodame Gamintojams, iš kurių užsakote prekes. Jūsų asmens duomenys perduodami Gamintojams tiek, kiek būtina norint tinkamai įvykdyti Jūsų užsakymą. Gamintojas Jūsų asmens duomenis tvarko jo paties nustatyta tvarka, kaip savarankiškas duomenų valdytojas. Teisinio proceso ir kitais įstatymuose numatytais atvejais Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti valstybės institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
5. KIEK LAIKO SAUGOME ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko, kiek yra būtina siekiant konkrečių tikslų, kuriais duomenys yra surinkti. Duomenų saugojimo terminai pagal atskirus duomenų tvarkymo tikslus yra detalizuoti šios Privatumo politikos 2 skirsnyje. Ilgesnis, nei nustatyta Privatumo politikoje, asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:
- esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
- Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
- jeigu duomenys būtini Negaminsiu.lt interneto svetainės ir/ar mobiliosios aplikacijos saugumui užtikrinti, pvz. pastebėjus įtartinus lankytojo ar Kliento veiksmus ir pan.;
- esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar atvejams.
6. KAIP GALIU SUSIPAŽINTI SU SAVO ASMENS DUOMENIMIS, KURIUOS TVARKO NEGAMINSIU.LT, JUOS KEISTI/TIKSLINTI?

Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, atsiųsdami mums prašymą el. paštu: [email protected] Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite Juos pakeisti ar patikslinti susisiekite su mumis el. paštu [email protected].
7. AR GALIU REIKALAUTI, KAD IŠTRINTUMĖTE MANO ASMENS DUOMENIS?

Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume, esant bent vienai iš šių aplinkybių:
- asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
- Jūs atšaukiate sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
- Jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai;
- Jūs pateikėte prieštaravimą, kad asmens duomenys būtų tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu ir Jūsų interesai konkrečiu atveju yra viršesni.
Apgailestaujame, tačiau Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:
- Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;
- Jūs nesate atšaukęs sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu;
- Duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų ir Jūsų interesai nėra viršesni;
- Jūsų duomenis būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo;
- Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai.
Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti el. paštu: [email protected] Jeigu norite ištrinti savo asmeninę Negaminsiu.lt paskyrą, tą galite padaryti savarankiškai, paskyros skiltyje „Redaguoti profilį“ – „Paskyros pašalinimas“.
8. SLAPUKAI

Slapukai – tai maži tekstinių duomenų failai, kurie automatiškai sukuriami Jums naršant mūsų svetainėje ir yra saugomi Jūsų naudojamame įrenginyje (kompiuteryje ar mobiliajame telefone). Slapuke pateikiama anoniminė informacija ir jis siunčiamas iš peržiūrimos svetainės serverio į jūsų kompiuterį arba mobilųjį telefoną. Slapukai gali būti seanso arba nuolatiniai. Seanso slapukai egzistuoja nuo to momento, kai atveriate savo naršyklę, iki tol, kol vėl ją užveriate. Kai užversite naršyklę, šie slapukai bus automatiškai ištrinti. Nuolatinių slapukų galiojimo laikas nustatytas iš anksto, jie lieka Jūsų naršyklėje, kol baigiasi jų galiojimas arba juos pašalinate. Pagal paskirtį slapukai gali būti skirstomi į būtinuosius, funkcinius, statistikos, rinkodaros ir kitus. Mūsų tinklalapyje gali būti įrašomi būtinieji, funkciniai, statistikos ir rinkodaros slapukai. Slapukai įrašomi tik, jeigu Jūs pagrindiniame svetainės puslapyje esančiame pranešime patvirtinate savo sutikimą, išskyrus tuos slapukus, kuriems sutikimas nėra būtinas (būtinieji ir funkciniai, trečiųjų šalių turinio bendrinimo slapukai, skirti prisijungusiems socialiniuose tinkluose). Slapukus naudojame siekdami pagerinti naršymo interneto svetainėje patirtį, analizuoti svetainės naudotojų elgesį ir srautus interneto svetainėje. Kad galėtume tobulinti svetainę, turime žinoti, kuri informacija labiausiai domina mūsų svetainės lankytojus, iš kurių šalių ir miestų mūsų svetainė lankoma, kiek dažnai lankytojai sugrįžta, kokią naršyklę naudoja, kokiuose įrenginiuose svetainė skaitoma ir pan. Šią informaciją renkame naudodami Google Analytics įrankius, kurie leidžia fiksuoti ir 4analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidži a rinkti, galite sužinoti čia: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt. Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“atsisakymo naršyklės papildinį. Jei pageidaujate, galite pakeisti savo naršyklės nustatymus taip, kad Jus informuotų apie slapuko įjungimą ar atnaujinimą bei kad galėtumėte pasirinkti leidžiamus ar draudžiamus slapukus, juos blokuoti. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti www.allaboutcookies.org. Trečiųjų šalių slapukai (pvz., Google Analytics) yra nustatyti duomenų valdytojų, kurie nėra svetainės, kurioje lankosi svetainės naudotojas, operatoriai ir naudojami duomenų analizės tikslais. Mūsų svetainė taip pat nustato slapukus, priklausančius trečiosioms šalims, kurie buvo įdiegti su Jūsų išankstiniu sutikimu. Šios trečiosios šalys gali turėti prieigą prie informacijos, surinktos per jų naudojamus slapukus. Daugiau informacijos apie šiuos slapukus ir trečiąsias šalis, kurios gali prieiti prie surinktos informacijos, galite rasti šių trečiųjų šalių slapukų privatumo politikose.
9. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAS IR GALIOJIMAS

Pasiliekame teisę keisti Privatumo politiką. Pranešimas apie jos pakeitimus arba papildymus bus skelbiamas svetainėje www.negaminsiu.lt
Katalogas
Krepšelis (0)
Jūsų krepšelis tuščias

Šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti tinkamą puslapio veikimą, siekiant pagerinti vartotojo patirtį. Būtinieji slapukai įdiegti automatiškai. Tiksliniai (nebūtini) slapukai naudojami, siekiant Jums pateikti pritaikytą ir aktualią informaciją bei pasiūlymus. Paspaudę "Sutinku" Jūs sutinkate su visų slapukų naudojimu. Jei norite pakeisti slapukų nustatymus, tai galite padaryti, paspaudus "Slapukų nustatymai". Skaityti daugiau